สำรวจจุดก่อสร้างโรงจอดรถ สำหรับคณาจารย์บริเวณแฟลตที่พักอาจารย์เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคณาจารย์ทุกท่าน