สำรวจจุดก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย