มอบของที่ระลึกและให้กำลังใจ นายปรีชา เกี่ยวม่าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ในโอกาสที่ นายปรีชา เกี่ยวม่าน เข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อน