การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔