วมอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน