รับมอบอาหารและขนมให้กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยจากท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา