มอบของที่ระลึกและให้กำลังใจ นายวรรณชัย​ สุการนิพนธ์​ พนักงานรักษาความปลอดภัย ในโอกาสที่ นายวรรณชัย​ สุการนิพนธ์​ ป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้