ประชุมชี้แจงหลักสูตรและแนวทางการดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ทางระบบ Video Conference