นางปัท​มา​ บุญ​ถนอม​ นักวิชาการ​เงินและบัญชีชำนา​ญ​การ​พิเศษ​ จากโรงพยาบาลตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อ​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​การเบิกค่าใช้จ่าย ​เดินทางไปราชการและการฝึกอบรม