สังเกตการณ์การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ปี ๒๕๖๔