ให้บริการวิชาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมนูเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ อาหารอ่อนหวาน น้ำสมุนไพรหญ้าหวานการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ