ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง ประจำปี ๒๕๖๔