ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ซักซ้อมความเข้าใจและส่งมอบข้อสอบให้ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ