มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๓