ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน