นำเสนองานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและการกระจายเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ในเลือดประเทศเอธิโอเปีย”