พิธีทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี การจากไปของคุณพ่อนิยม หลีกภัย และครบรอบ ๑๐ ปี การจากไปของแม่ถ้วน หลีกภัย ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง