ร่วมต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นเเบบระดับเงิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง