ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานและศึกษาความต้องการและวิเคราะห์หลักสูตร Master of Public Health (International Program)