บรรยายเรื่องกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมสมรรถนะวินัยข้าราชการโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔