บรรยายเรื่องกิจกรรมข้าราชการกับการทำงานเพื่อแผ่นดินโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔