บรรยายเรื่อง New normal มิติใหม่ วงการสาธารณสุข หลังสถานการณ์ COVID - 19 โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔