อวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยที่มีวัน คล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน