ปิดการอบรมมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔