บรรยายในหัวข้อ “การบริหารหลักสูตร MPH international program เเนวคิดเเละประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารหลักสูตร” โดยผ่านการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video conference)