ร่วมงานพร้อมทั้งมอบเงินทำบุญ คุณพ่อเจน ขาวเนียม บิดานายยงยุทธ ขาวเนียม