ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองกันตังเทศบาลตำบลควนธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงในโอกาสอนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสายไฟฟ้าแรงสูง