กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ และเทิดทูน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ