สำรวจสถานที่เจาะน้ำบาดาล​ภายในวิทยาลัยเพื่อให้มีแหล่งน้ำสำรองเพียงพอ​ต่อการอุปโภคและบริโภค​