ร่วมมอบข้าวกล่องจำนวน ๑๒๐ กล่องอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจำนวน ๓๐ ชุด กาแฟ ๒๔๓ ซอง และโอวัลติน​ ๒๕๐ ซอง เพื่อสนับสนุน​การปฏิบัติ​งาน​ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล​ตรัง