สังเกตการณ์การเจาะบ่อน้ำบาดาล​ภายในวิทยาลัยเพื่อให้มีแหล่งน้ำสำรองเพียงพอ​ต่อการอุปโภคและบริโภค