ร่วมพิธีเปิดโครงการหลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting