การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ผ่านระบบออนไลน์ APPLICATION ZOOM MEETING