ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินทำบุญ คุณพ่อม้วน ขวัญสิริดำรง