ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป