ประชุมชี้แจงแผนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์