ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อม้วน ขวัญสิริดำรง บิดานายประยงค์ ขวัญสิริดำรง