กรรมการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า และคณะทำงาน ในโอกาส การนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔