พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔