พิจารณาสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่นักศึกษา