กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ"วิ่งออนไลน์ผ่านเมืองเหน่อสุพรรณบุรี" ในโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬา