ประชุมผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง และผู้อำนวยการวิทยาลัยใน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก