วมเป็นจิตอาสาให้กับโรงพยาบาลตรัง ในการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ ๒