ประชุมทดสอบระบบและซักซ้อม ลำดับพิธีการไหว้ครู ของสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านระบบ Video Conference