ร่วมงาน ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย SC-NET จากวันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ ผ่านระบบ Video Conference