พิธีไหว้ครูสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔