ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร