ประชุมการจัดการศึกษาระดับปริญญา​ตรีสาขาการแพทย์แผนไทย​