ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2564 ประเภท อาจารย์ผู้สอน ด้านกิจการนักศึกษา