สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ผ่านระบบ Video Conference